Kontakt

Kontakt - Club of American Cars Österlen


Klubbstugan Bjärsjö

Telefon 0414-167 11


Kontakt för att bli medlem

Bertil Persson 0417-301 66 | 0709-314 714


Försäkringsansvarig

Benny Thedemyr 0705-22 24 66


Ordförande

Ragnar Söderström 0414-105 83, 0708-53 11 73


info@clubofamcarsosterlen.se